เตรียมพร้อม #กันก่อน เที่ยวไหน ก็อุ่นใจ กับ ประกันอุบัติเหตุ ไม่มีค่าใช้จ่าย จากอลิอันซ์ อยุธยา คุ้มครองสูงสุด 200,000 บาท*
(ระยะเวลาคุ้มครองวันที่ 10-30 เม.ย. 2567) กดลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย. 2567 เวลา 8.00น. ถึงวันที่ 7 เม.ย. 2567 เวลา 17.00น.

ผู้ที่ลงทะเบียนได้สำเร็จรอรับ SMS ยืนยันสิทธิ์พร้อมแจ้งหมายเลขกรมธรรม์ของท่านภายในวันที่ 10 เมษายน 2567จำกัดสิทธิ์ ลูกค้า 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
จำกัด 50,000 สิทธิ์ตลอดรายการ

#AllianzAyudhyaCareDay #CareDay #กันก่อน

สำหรับลูกค้าประกันชีวิต
และ
ลูกค้าประกันภัยที่ไม่มีแผนประกันสุขภาพ หรือ ไม่ใช่ลูกค้าเอ็ทน่าเดิม*
เช่น ลูกค้าที่มีประกันรถยนต์ ประกันที่อยู่อาศัย ประกันอุบัติเหตุ ประกันการเดินทาง เป็นต้น
สำหรับลูกค้าประกันภัยที่มีแผนประกันสุขภาพเท่านั้นหรือ ลูกค้าเอ็ทน่าเดิม*
  • สามารถแลกรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่ วันที่ 4 เม.ย. 2567 เวลา 8.00น. ถึงวันที่ 7 เม.ย. 2567 เวลา 17.00น. หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็มเท่านั้น
  • จำกัดทั้งหมด 50,000 สิทธิ์ ตลอดรายการ
  • ลูกค้าสามารถลงทะเบียนผ่าน Link ด้านบน คลิก
  • ลูกค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จ ครบถ้วน จะได้รับ SMS ยืนยัน ภายในวันที่ 10 เม.ย. 67 โดยกรมธรรม์จะเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 10-30 เม.ย. 67 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  • หากท่านมีปัญหาในการลงทะเบียนหรือไม่สามารถลงทะเบียนได้ กรุณาติดต่อที่หมายเลข 1373 หรือ 1292
  • สำหรับลูกค้า อลิอันซ์ อยุธยา รายเดี่ยวเท่านั้น ลูกค้าประกันกลุ่มไม่สามารถรับสิทธิ์ดังกล่าวได้
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรณีเกิดข้อโต้แย้งใด ให้ถือว่าคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
  • แบบประกันภัยอุบัติเหตุนี้ให้ความคุ้มครองโดยบมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

Swipe to view more

ข้อตกลงคุ้มครอง

ทุนประกันภัยต่อคน

การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

100,000

สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง

200,000

ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)

200,000

    - กรณีถูกฆาตรกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย

50,000

    - กรณีอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

ไม่คุ้มครอง

ระยะเวลาประกันภัย :  วันเริ่มคุ้มครอง วันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 8.00 น. วันที่สิ้นสุดความคุ้มครอง  วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 24.00 น

เบี้ยประกันภัย : 40 บาท รวมอากรแสตมป์

อาณาเขตความคุ้มครอง : 24 ชม.ทั่วโลก ยกเว้น พื้นที่ทีมีสงคราม และกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง

อาชีพที่ยกเว้น : กลุ่มอาชีพขั้น 4 เช่น ผู้ใช้แรงงาน คนงานหรือวิศวกรที่ทำงานในเหมืองแร่ หรือแท่นขุดเจาะน้ำมัน ทหาร ตำรวจ พนักงานสายการบินที่ปฏิบัติงานขนเครื่องบิน เป็นต้น